BTP Güncel


0
katılımcı
0
işlem
0
sevkiyat
$0
taşınan eşya kıymeti

Görüşler

Blokzincir projemiz için ayırdığım zamanın her dakikasına değdi. Nihayet uluslararası tedarik zincirinde yer alan tüm aktörler için tam bir çözüm sunabilme aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

Tüm bir yıl beyin fırtınası ile geçti. Oldukça yoğun bu süreç sonrası inanıyorum ki; sunduğumuz çözüm sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına yadsınamaz katkıda bulunacak.

ICO ile çıkış yapmayan bir Blokzincir projesinde çalışmak gerçekten çok güzel. Geliştirme süreci benim ile birlikte tüm ekip için harika bir öğreti dönemi oldu. BTP tam bir Blokzincir projesi.

Zac Palmer LAPORTE, Chain & Chain Tech. Ltd.

Katılımcıların dağılımları;

Bilmeniz gerekenler

Blokzincir Ticaret Platformu, açık kaynak kodlu Hyperledger Fabric mimarisi üzerine kurulmuştur. BTP herhangi bir bulut altyapısı üzerinde çalışabilmektedir. Hiç bir şirket yahut bulut altyapısına bağımlı değildir. Yine platformun sahibi yoktur. Platform katılımcılarının birlikte belirledikleri akıllı sözleşmeleri kullanmak sureti ile çalışır. Dileyen katılımcılar BTP’nin temel olarak sağladığı ana fonksiyonların yanında kendi hizmet alanları ile ilgili sağladıkları katma değer veren hizmetlerini kapsayan dağıtık uygulamalarını geliştirerek platform üzerinde kullanıma sunabilirler. Bu dağıtık uygulamaların platform üzerinde aktif hale getirilebilmesi yönetişim modeli ile belirlenmiş tarafların onayından sonra mümkün olabilecektir.

Yönetişim modelleri blokzincir teknolojisini kullanarak güvenli bir şekilde birlikte çalışırken kendi veri gizliliği ile ilgili önlemleri alabilmenin, bir işlemin kim veya kimler tarafından onaylandıktan sonra geçerli veri olarak karar vermenin kurallarının da belirlendiği modellerdir. Yönetişim modeli blokzincir teknolojisinin ana unsuru olarak kabul edilmelidir. BTP eşyaların sınır ötesi hareketinde rol alan tüm taraf türlerinin çalışma prensiplerini şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulamayı mümkün kılacak bir yönetişim modeline sahiptir.

Blokzincir projeleri geliştirilirken ölçeklenebilirlik her zaman dikkate alınması gereken önemli faktörlerdendir. BTP, Türk Dış Ticaretinde gerçekleşen taşıma ve işlem türü verileri esas alınarak, her bir işlem türünde her bir katılımcıda kaç veri güncellemesi gerektiği, veri değişim oranları, veri büyüklükleri ve sorgulama rakamlarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen TPS (Saniyede İşlem Sayısı)  ve bu sayının yıllara göre ulaşacağı büyüklükler  göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

Neden Blokzincir Ticaret Platformu?


Tek gerçek veri

Blokzincir Ticaret Platformu, sınır ötesi ticaret yapan işletmelerin, hizmet aldıkları şirketlerin ve ilgili kurumların paylaşması ve kullanması için tek kaynaktan gerçek ve değiştirilemez veriyi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu özellik, verinin tahrif edilememesini sağladığı gibi katılımcıların entegrasyonunu da basitleştirmektedir. Platform katılımcılarının tamamı, yapılan bir sevkiyat için yetkileri çerçevesinde beraberce oluşturdukları aynı veri setini kullanmak suretiyle tekraren manuel veya otomatik veri girişi yapmak zorunda kalmayacaklarından, insan hatalarından kaynaklanabilecek olası sorunlardan da kurtulmuş olurlar.

Dijital ticaret

Blokzincir Ticaret Platformu, ihracatçı ve ithalatçılar ile onların hizmet aldıkları şirketlerin mevcut sistemlerine entegre olarak, sınır ötesi ticaret için gerekli olan belgeleri bu sistemlerden otomatik olarak çektiği verileri kullanmak sureti ile üretmekte ve Blokzincir kayıt defterine kaydetmektedir. Bu dijital belgeler daha sonra Gümrük İdareleri, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret Odalarının sistemlerine onay ve inceleme için otomatik olarak gönderilmekte ve böylece kağıt belge kullanımını engelleyerek bu belgelerin hazırlanması ve el değiştirmesinden kaynaklanan tüm maliyetleri de ortadan kaldırmaktadır.

Şeffaflık

İhracatçı veya ithalatçı için oluşturulan Blokzincir kanalının içerisinde bu kanal için hizmet verecek tüm taraflar entegre olduğundan bu hizmet sağlayıcıların eşya ile ilgili yapmış oldukları tüm işlemler sisteme otomatik olarak beslenerek kayıt altına alınabilmektedir. Taraflar arasında üzerinde önceden anlaşılan kuraların ve yasal gereksinimlerin tanımlandığı akıllı kontratlar sayesinde eşya bu akıllı kontratlarda belirtilen işlemlerden sırasıyla otomasyon halinde geçmektedir. Bu sayede eşya hareketleri ve güncellemeleri ile ilgili tam biz izlenebilirlik sağlanmakta ve ihracatçı ve ithalatçılar için etkin KPI yönetimi mümkün olabilmektedir.

Mevzuata uyum

Sınır ötesi ticaret yapanlar için ticari mevzuata uyum tedbirlerini zamanında alabilmek maliyeti etkileyen önemli unsurların başında gelmektedir. İhraç veya ithal eşyası için hangi belgelerin gerekli olduğu, bu belgelerin ne özellikler taşıması gerektiği, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, etiketleme gereksinimleri, özel işaretlemeler ve benzer teknik engellerin eşyanın ilk hareketinden önce çözülmesi gerekmektedir. Blokzincir Ticaret Platformu, Ticari Mevzuata Uyum servisi veren Gümrük Müşavirliği şirketleri veya Gümrük İdareleri ile entegre çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Risk yönetimi

Risk yönetimi hem ticaret yapan şirketler ve he de Gümrük idareleri için önemli bir unsurdur. Özellikle şirketiniz YYS benzeri bir “Güvenilir Tacir” programı dahilinde statü sahibi ise bu statünüzün devamlılığının sağlanması etkin bir risk yönetimi yapabilmenize bağlıdır. Gümrük idareleri de ithalatta elde edilen gümrük vergilerinin tahsili için, tahsil edilen miktarın iki katı kadar harcamaya katlanmak durumundadır. Bu duruma en uygun çözüm idarenin kaynaklarını daha riskli alanlara kaydırabilmelerine bağlıdır. BTP, Gümrük idarelerini bu amaçlarına ulaşabilmeleri için mükemmel risk yönetimi fırsatları sağlayabilmektedir.

Düşük maliyet

Sınır ötesi ticaretin en önemli maliyet kalemlerinden birisi eşyanın herhangi bir aşamada hareket etmeyerek beklemesinden kaynaklanmaktadır. Tüm tarafların entegre olduğu tek ve güvenilir bir platform bu bekleme sürelerini çok önemli derecede azaltabilir. Zira eşyanın beklemesine neden olan her husus net bir şekilde görülebilir ve akıllı kontratlar vasıtası ile yönetilebilir duruma gelmektedir. BTP’nin önleyeceği diğer bir maliyet kalemi de sınır ötesi ticaret için gerekli evrakların hazırlanması için harcanan işgücü ve zaman ile bu belgelerin gönderilmesi için yapılan masrafların Blokzincir teknolojisi ile ortadan kaldırılmasıdır.

Son güncellemeler

Ürünleşme Aşaması Atölye Çalışması – Londra

Mayıs 13th, 2019|

BTP yönetici ve geliştirme ekibi IBM Blokzincir Uzmaları ile Londra Garaj'da ürünleşme aşamasına geçiş çalışmaları için tekrar bir araya geldi. Hyperledger Fabric ve IBP'de meydana gelen son güncellemelerin tartışıldığı bir haftalık programda, bileşen, ağ ve [...]

BCTR ilk çalışma grubu raporlarını yayınladı

Nisan 17th, 2019|

Blokzincir Türkiye Platformu, BCTR, çalışma gruplarının ilk raporlarını yayınladı. Üretim, Lojistik ve Taşımacılık çalışma grubunun raporu tebrik zincirinin güncel sorunlarına dikkat çekerken bu sorunlar ile mücadele için yapılması gerekenlerin bir çerçevesini çiziyor. Rapor, "Tedarikçilerin Tanınması" [...]

BTP – BlockchainIST Center İşbirliği Protokolü

Şubat 19th, 2019|

Blockchain Ticaret Platformu, BTP, YÖK'ten onaylı tek Blokzincir Araştırma Merkezi olan Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan BlockchainIST merkezi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokole imza atan taraflar blokzincir teknolojisi ile ilgili edindikleri tecrübe ve uygulama deneyimlerini paylaşmayı [...]

Sayfayı paylaş