2 1nci yüzyıla girerken 20 yıldan kısa bir sürede dünyadaki konteyner dolaşımı 3 katına çıkmıştır. Gelişmekte olan ekonomiler tedarik zincirlerinde daha önemli rol oynamaya başladıkça, yeni ticaret koridorları da dünyayı sarmaya başlamıştır. Oluşan bu koridorların artan erişim alanları, bazı önemli sorunları halen çözmeye çalışan şirketler tarafından desteklenmektedir. Bu sorunlar;

  • Tedarik zinciri optimizasyonu,
  • Antrepo, nakliye ve gümrükleme işlemleri entegrasyonu
  • Optimize stok yönetimi,
  • Tedarik planlaması ve
  • Lojistik hizmetlerde güvenirliktir.

Aynı zamanda devletler de ithalat ve ihracat kontrollerini uygulamakta zorlanmaktadır. Devletler bazı konulardan kaynaklanan sorunlarla karşılaşmaktadır, bunlar;

  • Fatura sahteciliği,
  • Yanlış menşe beyanları,
  • Gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan özel durumlar ve
  • Belgelerin gerçekliklerinin tespitidir.

Eşyaların sınır ötesi hareketleri, çevrenin korunması, halk sağlığı, hayvan sağlığı, fikri mülkiyet hakları, küresel terörizm ile mücadele ve organize suçlar konularında riskler taşımaktadır.

Giderek artan bir şekilde, gümrük idareleri iç pazarlarını mukayeseli üstünlük sahibi ülkelerden korumak amacıyla, karmaşık ticaret politikası önlemlerini uygulamak durumunda kalmaktadır.

Bu önlemlerin uygulanmasındaki zorluklar, devletlerin vergi gelirlerinde net kayıplar yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Gerek özel sektör ve gerekse de devlet, ticaretin akışında kullanılan veriler ile ilgili tek ve doğru bilgiyi sağlayabilen yapıya ve şeffaf, güvenli, değiştirilemez, kullanıcı dostu ve uluslararası tedarik zincirine baştan sona izlenebilirlik kazandıracak bir veri platformuna ihtiyaç duymaktadırlar.

BTP, tüm bu gereksinimlere Blockchain teknolojisinin sunduğu inovatif yaklaşımlar aracılığı ile çözümler sunmaktadır.

BTP, uluslararası ticarette tedarik zinciri için baştan sona şeffaflık da sağlayan global bir tek pencere yaratmak ve geleneksel ticari belgeleri dijitalleştirmek hedefindedir.

BTP hem ihracatçılar ve hem de ithalatçıların ticari mevzuata tam bir uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Bir sevkiyatın tüm aşamalarındaki her bir adım, erişim kontrollü bir Blokzincir altyapısı tarafından ele alınmakta, siparişin oluşturulmasından, üretime, paketlemeye, belgelendirmeye, nakliye planlamasına, depolamaya, gümrüklemeye ve teslimata kadar tüm aşamalar izlenmektedir.

BTP veri akışını, güvenilir, şeffaf, değişmez, yasalara tam olarak uygun ve en son teknoloji üzerine kurulu dijital bir platformda yönetmektedir.

Bu sayfayı paylaşın