Herhangi bir bulut altyapısına bağımlılığı bulunmayan Blokzincir Ticaret Platformu, açık kaynak kodlu Hyperledger Fabric teknolojisini kullanmakta ve oluşturulan özel Blokzincir ağı üzerine tanımlanmış ticaret kanalları üzerinde işlemleri gerçekleştirmektedir.

Blokzincir, dağıtık kayıt defteri sistemine dayalı bir teknolojidir. Bunun anlamı; Blokzincir ağına düğüm olarak katılmış olan tüm tarafların eşzamanlı olarak güncellenen aynı kayıt defterini kullanmalarıdır. Bu durum, ağın bir parçası olan tüm taraflar için tek bir gerçek bilgi kaynağı gereksinimini karşılamaktadır.

Ağın bir parçası olan taraflar arası kurallar, akıllı sözleşmeler aracılığıyla tanımlanır. Bunlar aynı zamanda “chain-code (zincir kodu)” olarak da anılır. Bir akıllı sözleşme ağın bir kullanıcısına yerleştirildikten sonra, aynı ağdaki diğer tüm taraflara da eş zamanlı olarak dağıtılır, böylece her katılımcı akıllı sözleşmeler aracılığıyla hangi ticari kuralın uygulandığını görür ve bilir.

Kayıt defteri olarak da bilinen Blokzincir veri tabanı ile akıllı sözleşmeler olarak da bilinen dijital iş kurallarını kullanarak, iş ağının tüm tarafları, iş ilişkisinin gerektirdiği roller ve sorumluluklar içinde hareket edebilir. Bu sayede, izin verilmeyen işlemlerin, herhangi bir taraf tarafından yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yapılmasını önlerken hizmetlerin yürütülmesine yönelik olarak yürütülen iş ve işlemler konusunda da tam bir şeffaflık sağlar.

Hyperledger Fabric altyapısının esnekliği, iş ağlarında daha verimli çözümler geliştirmesini mümkün kılmaktadır.

  • Hyperledger Fabric, kişi ve kurumların kendi kaynak ve verileri üzerinde kontrol sahibi oldukları bir Blokzincir ağını mümkün kılar,
  • Aynı zamanda kullanıcıların ağ üzerinde yaptıkları işlemlerin sorumluluğunu aldıklarından emin olunmasını sağlar,
  • İzin altyapısı ile Hyperledger Fabric sadece yetkilendirilmiş tarafların ağa bağlanmasına ve izin verilen ölçüde kullanmalarına olanak tanır,
  • Kullanıcılar aynı zamanda gizli ve özel bilgileri ağa kaydedebilir ve kullanabilirler,
  • Kullanıcılar, roller, akıllı sözleşmeler, izinler, üyelikler ve veri kaydı dahil olmak üzere ağın her özelliği özelleştirilebilir durumdadır.

BTP, Dünya Gümrük Örgütü tarafından oluşturulan ve AB’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen veri modelini kullanmayı amaçlamaktadır. Yeni bir veri modeli olan EUCDM, BTP’nin standart veri alışveriş modelidir, diğer format ve standartta olan dijital veriler de platform tarafından alınabilmekte, işlenebilmekte ve taraflara geri bildirim yapılabilmektedir.

Uluslararası tedarik zincirinde gerçekleşen eşya hareketine ilişkin tüm gelişmeler, dijital belgelerin verileri ile birlikte Blokzincir’e kaydedilir. Bu yapı, ağdaki işletme ve devlet kurumlarına verilen izinler çerçevesinde tam bir saydamlık sağlar. Eşya hareketlerine ilişkin bilgilere ve belirli bir sevkiyat için hazırlanmış dijital belgelere; tanımlanmış özel ve genel anahtarlar sayesinde, tam güvenirlilik kazandırılarak taraflar arasındaki geleneksel basılı evrak dolaşımına ve bunların onay yöntemlerine olan ihtiyaç ortadan kaldırılarak kağıtsız ticaret mümkün kılınmaktadır.

Bu sayfayı paylaşın